Ostraha objektuRecepční službaPožární ochranaBezpečnost a ochrana zdraví při práciOchrana životního prostředí
Bezpečnost technických zařízeníPult centrální ochranyZajištění ostrahy technickými prostředkySpráva a údržba nemovitostí

Fyzická ostraha objektů

Fyzickou ostrahu, tím se rozumí fyzické obsazení pracovních míst vedoucích směn, strážných, recepčních, informátorů a výkon požadovaných činností a prací ve smyslu specifikace činností ostrahy zajistí Agentura PANCÉŘ s.r.o. ve 100% svými bezúhonnými zaměstnanci v hlavním pracovním poměru.

Poskytujeme ostrahu a ochranu majetku a osob v rámci celé ČR.

Forma střežení vychází z požadavků, které stanoví zákazník pro konkrétní střežený objekt. Pro výkon služby jsou zaměstnanci společnosti vybaveni služební uniformou nebo společenským oděvem. Dále jsou vybaveni základními donucovacími prostředky a na přání zákazníka je služba vykonávána psovody se služebními psy.

Fyzická ostraha je zaměřena na ochranu majetku objednatele před rozkrádáním a poškozováním, na ochranu zdraví a života zaměstnanců objednatele i ostatních osob zdržujících se v jeho objektech, zamezení vniknutí nepovolaných osob do střežených objektů zabránění a minimalizaci škod vlivem mimořádných událostí.

Při fyzické ostraze jsou vykonávány zejména tyto základní činnosti:

ÚVOD     O SPOLEČNOSTI     NAŠE SLUŽBY     NÁHRADNÍ PLNĚNÍ      REFERENCE      KONTAKTY

MAPA WEBOVÝCH STRÁNEK  |  © 2014  |  PANCÉŘ, S.R.O.