Ostraha objektuRecepční službaPožární ochranaBezpečnost a ochrana zdraví při práciOchrana životního prostředí
Bezpečnost technických zařízeníPult centrální ochranyZajištění ostrahy technickými prostředkySpráva a údržba nemovitostí

Bezpečnost technických zařízení (BTZ)

Poskytujeme komplexní služby v oblasti BTZ v objektech a budovách zákazníka v rámci celé ČR.

BTZ je poskytována v rámci platné legislativy ČR a zahrnuje následující činnosti:

Revize, inspekce, kontrolní a revizní zkoušky vyhrazených i nevyhrazených zdvihacích zařízení, elektrických zařízení

Revize a zkoušky tlakových nádob stabilních a středotlakých kotlů

Revize a zkoušky routerů

Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen podle vyhlášky ČÚBP č. 91/93 Sb.

Revize plynovodů a plynových spotřebičů, kontroly plynových zařízení podle vyhlášky ČÚBP č. 85/78 Sb.

Školení a přezkoušení obsluhy plynových zařízení, nízkotlakých kotelen, tlakových nádob stabilních, jeřábníků, vazačů a obsluhovatelů pohyblivých pracovních plošin

Digitalizace a archivace dat z revizních a kontrolních činností v oblastech:

ÚVOD     O SPOLEČNOSTI     NAŠE SLUŽBY     NÁHRADNÍ PLNĚNÍ      REFERENCE      KONTAKTY

MAPA WEBOVÝCH STRÁNEK  |  © 2014  |  PANCÉŘ, S.R.O.