Ostraha objektuRecepční službaPožární ochranaBezpečnost a ochrana zdraví při práciOchrana životního prostředí
Bezpečnost technických zařízeníPult centrální ochranyZajištění ostrahy technickými prostředkySpráva a údržba nemovitostí

Náhradní plnění

Náhradní plnění

Jako organizace, zaměstnávající více než 50% OZP, zajišťujeme náhradní plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Naši zákazníci tak, díky spolupráci s námi, mohou dosáhnout významné finanční úspory při zachování kvality služeb.

Co je "Náhradní plnění"?

Podnikatelský subjekt zaměstnávající více než 25 zaměstnanců má ze zákona povinnost zaměstnávat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením. Pokud tuto povinnost nesplňuje náhradní plnění, které poskytujeme (vypočítává se dle metodiky stanovené Zákonem o zaměstnanosti z celkové fakturace uhrazené na náš účet) snižuje při jeho uplatnění náklady našich klientů orientačně o úsporu na odvodu do státního rozpočtu (pokud je v plném rozsahu využitelná), která činí dvouapůlnásobek průměrné mzdy za jednoho zaměstnance/rok.

Náhradní plnění - vysvětlivka

Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je v § 83 zákona č. 435//2004 Sb. o zaměstnanosti uložena povinnost do 15. února následujícího roku oznámit místně příslušnému úřadu práce plnění povinného 4% podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele.

Povinnost zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením může zaměstnavatel plnit tzv formou náhradního plnění tzn odběrem služeb od organizace zaměstnávající více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením jako je Agentura PANCÉŘ s.r.o. Pokud zaměstnavatel svoji povinnost 4% zaměstnanosti ZP osob nesplní sám nebo formou náhradního plnění je povinen odvést do státního rozpočtu 2,5 násobek prům. mzdy v NH za 1 nesplněného zaměstnance.

Přepočet odebraných služeb na přepočtený stav zaměstnanců se ZP tzn. rozsah náhradního plnění se počítá následovně.
Roční objem zakázky (bez DPH) se vydělí sedminásobkem průměrné mzdy v národním hospodářství a výsledkem je přepočtený počet zaměstnanců se ZP pro zápočet. Úspora na odvodu do státního rozpočtu (pokud je v plném rozsahu využitelná) činí dvouapůlnásobek průměrné mzdy za jednoho zaměstnance, což v násobku činí 2,5x prům mzda NHx počet započitatelných osob.

Výpočet náhradního plnění

Cena za hod. (Kč)
Měsíčně hodin:
Odešli formulář ke zpracování

ÚVOD     O SPOLEČNOSTI     NAŠE SLUŽBY     NÁHRADNÍ PLNĚNÍ      REFERENCE      KONTAKTY

MAPA WEBOVÝCH STRÁNEK  |  © 2014  |  PANCÉŘ, S.R.O.